Etiket: Çalıştay

Ekonomi

IC Holding iklim kriziyle mücadelede kararlı adımlar atıyor

IC Holding, “Gelişimin Etkisi” sürdürülebilirlik stratejisi ve odaklandığı SKA 13 İklim Eylemi amacından hareketle, 2030 – 2053 karbon azaltım hedeflerini belirlemek üzere Karbon Çalıştayı düzenledi.  Faaliyet gösterdiği inşaat, turizm, enerji, sanayi ve altyapı sektörlerinde görev yapan farklı disiplinlerden yöneticilerin katıldığı çalıştay sonucunda konuyla ilgili kararlı adımlar atacak aksiyon planları belirlendi.