Gündem

Resmi Gazete başlıkları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5228)

–– Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5229)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5230)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5231)

–– 6478 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Ekli 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5232)

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 17 Aralık 2021 Tarihinde New York’ta İmzalanan Ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çok-Ortaklığı Emanet Fonu Ofisi Arasında Afganistan Özel Emanet Fonu İçin Standart İdari Düzenlemenin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5233)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5234)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Cumhuriyeti Adına 7 Ağustos 2019 Tarihinde Singapur’da İmzalanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu”nun Yürürlük Tarihinin 11 Nisan 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5235)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5236)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5237)

–– 2022 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5238)

–– Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 25/11/2020 Tarihli ve 3206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5239)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5240)

–– Rize İli, İyidere İlçesi, Fetiye Mahallesinde Bulunan 144 Ada, 5, 11, 12, 14 ve 15 Parsel Numaralı Taşınmazların, 2021 Yılında Gerçekleşen Sel Felaketleri Sonrasında Muhtemel Afet Risklerine Karşı Tedbir Alınması Amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5241)

–– Sinop İli, Ayancık İlçesi, Otmanlı Köyü Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların 10-11 Ağustos 2021 Tarihlerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Hak Sahipleri İçin İhtiyaç Duyulan Konutların Yapımı Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5242)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Şırnak İli Sınırları İçerisindeki Bazı Taşınmazların TKİ Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5243)

–– Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5244)

–– 154 kV Antalya GIS Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5245)

–– 154 kV Kahramanmaraş OSB TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5246)

–– Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil İlçesi, Pancarlı ve Gazi Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının Devamı Niteliğindeki 3. Etap Çalışma Alanı Kapsamında Kalmaları Nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5247)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5248)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

YÖNETMELİK

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/41, K: 2021/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/88, K: 2021/105 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/9279 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/2/2022 Tarihli ve 2019/16301 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hibya Haber Ajansı