Gündem

Temiz suya ulaşmada klorun önemini bilmiyoruz

Birleşmiş Milletler, 22 Mart’ı 1993 yılından bu zamana “Dünya Su Günü” olarak ilan etmiştir. DünyaSu Günü kapsamında her sene, yılın teması konusu işlenmektedir. 2022 yılının temasını ise “yeraltı suyu” başlığı oluşturmaktadır.Dünyamızın 3/4’ü sularla kaplı olmasına rağmen kullanılabilir su miktarı %2,5,içilebilir su miktarı ise %1’den daha azdır. Günümüzde 2,2 milyar insan güvenlisuya erişememektedir. Ülkemizde ise kişi başına düşen su miktarı 2020 yılıitibarıyla bin 346 m3’tür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) verilerine göre; 2025 yılında su stresi yaşayan ülkelerin oranı %34’e, sukıtlığı yaşayan ülkelerin oranı ise %15’e ulaşabilir.Türkiye, sanılanın aksine su zengini değil, su azlığı çekenülkeler arasında yer almaktadır. Bu değerin 2050 yılında bin 120 m3’e düşeceğive su kıtlığı için sınır değer olan 1000 m3’e çok yaklaşacağı tahminedilmektedir. Çevre kirliliği de temiz su kaynaklarının kirlenmesine nedenolmaktadır.

Şehir sularının temizlenmesinde klorun rolü çok büyük

Şehir suyu endüstride kullanım öncesinde istenmeyenkimyasallardan, biyolojik kontaminantlardan ve diğer istenmeyen materyallerdenarındırılmak için saflaştırılabilir. Saflaştırılan su medikal, farmakolojik,kimyasal ve endüstriyel birçok amaçla kullanılmaktadır. Bu yüzden hem insani amaçlıhem de endüstriyel amaçlı olarak ihtiyaç duyulan suyun ucuz, kolay ve sağlığauygun sağlanması çok önemlidir. Özellikle şehir sularının temizlenmesinde klordevreye girmektedir.

Aracı:”Klor sanıldığı gibi zararlı değildir, klorun miktarı çok önemlidir”

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu BaşkanıVefa İbrahim Aracı, yaygın kanının aksineklorun zararlı olmadığını, aksine klorun koruma sağladığını ifade etti. Aracı, klorkullanımının bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin özenle altını çizerek,buradaki en can alıcı konunun klor kullanım miktarı olduğunu vurguladı. Enbasit tarım ilacında ya da insan vücuduna giren bir ağrı kesici de bile ölçününkaçırılması halinde istenmeyen sonuçların meydana geldiğini ifade eden Aracı,klorlama aşamasının bilinçli bir şekilde yapılması gerektiği konusuna değindi.

Geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde gündemin ilkmaddelerinden biri haline gelen müsilaj meselesinde bile en etkili korumayönteminin klor olduğunu ifade eden Aracı, bu konuda bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıgerektiğinin altını çizdi.

Bilgikirliliğinin kafalarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Aracı,uzmanların bu konularda bilgi aktarımı yapması gerektiğini belirtti. Klorundoğayı koruduğunu ve bunun çoğu insan tarafından bilinmediğini ifade eden Aracı,“Temiz suya olan ihtiyaç her geçen gün daha daartıyor. Biz Koruma Şirketler Grubu olarak Ar-Ge birimi ve laboratuvarlarımızladünya standartlarında çok önemli çalışmalara imza atıyoruz.Dünyamız için her zaman var gücümüzle çalışacağız. En önemli yaşam kaynağı olansuyun kullanımı için üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Hibya Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir