Sponsorlu Bağlantılar

Dünya Tarihi

Dünya Tarihi

Dünya tarihi, insanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar olan süreçte, farklı kültürlerin, uygarlıkların ve devletlerin evrimini, etkileşimlerini ve dönüşümlerini kapsar. Bu büyük ölçekteki tarih, genellikle önemli medeniyetlerin yükseliş ve düşüşleri, keşifler, savaşlar, teknolojik ilerlemeler ve sosyo-ekonomik değişimler gibi ana temalar etrafında incelenir.

Medeniyetlerin Başlangıcı

Dünya tarihinin başlangıcı, ilk insan topluluklarının Afrika’da ortaya çıkışıyla başlar. Yüz binlerce yıl boyunca, insanlar avcı-toplayıcı olarak yaşadılar. Tarım devrimi, yaklaşık 10.000 yıl önce, insanların yerleşik hayata geçmeleri ve ilk medeniyetlerin kurulmasıyla sonuçlandı. Mezopotamya, Nil Vadisi, İndus Vadisi ve Çin’deki Sarı Nehir Vadisi gibi bereketli alanlarda tarımın başlaması, yazının icadı ve şehir devletlerinin oluşumu gibi önemli gelişmeleri tetikledi. Göktürk adları hakkında bilgi için bağlantıyı ziyaret edin.